Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten tav ICT projecten zijn de ICT~Office (Algemene)
Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hierna downloaden (pdf).

Mei 2016, nieuwe VAR wet: Onze overeenkomsten zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 19-02-2016 onder nummer 905159058810 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in een overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

jvgpro certified
Certificaat na trainingen

0. Module Algemeen
1. Module Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling voor programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
7. Detacheringsdiensten
8. Opleiding en trainingen  (Excel trainingen)
9. Advisering, consultancy en projectmanagement (bv projectleiding, Excel diensten)
10. Overige diensten
14. Toegang tot internet

This site is targeted at Dutch residents only.

Lees ook onze disclaimer en privacypolicy.